İşyerlerini ve çalışanlarını etkileyebilecek acil durumlarda, oluşabilecek olumsuz etkileri önlemek için yapılan çalışmalar bütünüdür. Acil eylem planları, çalışanları, işyerlerini ve çevreyi koruyan uygulamalardır.

  1. Muhtemel acil durumlar değerlendirilir.
  2. Buna uygun tedbirler alınır.
  3. Koruma kurtarma, ilkyardım gerekli eğitimler verilir.
  4. Acil durumlarda hazırlıklı olmak için ilgili tatbikatlar yapılır.