İş Sağlığı ve Güvenliğinde başarıya giden yol bilinçli çalışmaların takım ruhu içerisinde tatbiki ile mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak, bilgi ve tecrübeleri paylaşarak kazalardan uzak bir çalışma hayatı sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile sağlanabilir. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri önceliklerimiz arasındaki yerini daima sürdürecektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmenliğinin 11. Maddesine göre yapılacaklar aşağıda belirtilmiştir.

İşe girişlerde ve işin devamı süresince belirlenen süreler içerisinde;

 • Az tehlikeli iş yerlerinde en az sekiz saat,
 • Tehlikeli iş yerlerinde en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli iş yerlerinde en az on altı saat

Eğitim verilmelidir.

Eğitim Konularımızdan Bazıları:

 1. Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler
 2. Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 3. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
 4. İş Kazalarının Sebepleri Ve Korunma Prensipleri İle ilgili Tekniklerinin Uygulanması
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 6. Meslek hastalıkları ve sebepleri
 7. Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
 8. Kimyasal ve Fiziksel Risk Etmenleri
 9. İş Hijyeni
 10. Elle Kaldırma ve Taşıma
 11. Ergonomik Risk Etmenleri
 12. Temel İlk Yardım Eğitimi
 13. Temel Parlama, Patlama ve Yangın
 14. İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 15. Ekranlı Araçlarda Çalışma
 16. Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 17. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 18. Kişisel Koruyucu ve Donanım Kullanımı
 19. Tahliye ve Kurtarma