Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.
Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler yüksek olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma şekilleridir. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir. Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur. Literatürde, çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilmektedir. Eğer omuz veya göz hizasından daha uzun bir cisimle karşılaşırsanız, bu cisim sizin için yüksek olacaktır. Ortalama bir insanın boyundan daha uzun yerler yüksek yerler, böyle yerlerde çalışmak da yüksekte çalışmaktır. Bir ülkeden diğerine farklılık gösterse de 120 cm.ve daha fazla yüksekliklerde çalışanlar korunmalıdır.
Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli Med Akademi eğitmenleri tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmalara özel olarak hazırlanan eğitimler, çalışanlara aşağıda saydığımız faydaları  sağlayacaktır.
• Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
• Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
• Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
• Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
• Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
• Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
• İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
• Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
• Dış cephe asansörlerini bilir.
• Mobil yükselebilen platformları bilir.
• Kaldırma ekipmanlarını bilir.
• Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
• Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
• Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
• Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
• Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
• Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
• Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
Yüksekte Çalışma Eğitimi Kurumlara ise aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.
• İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi
• Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi
• İşletmelerin 0(Sıfır) iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak.
• Yüksekte çalışma yapan personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması.
• Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve mevzuatta uygunluk…