İş Güvenliği; İşyerlerinde meydana gelebilecek tehlikelerin ve buna bağlı risklerin bilimsel yöntemlerle belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yapılan çalışmalar bütünüdür.

İş Güvenliği çalışmalarının yasada belirtilen mevzuata uygun olarak, Bakanlık’ça yetkilendirilmiş İş Güvenliği Uzmanları önderliğinde yürütülmesi kanuni bir zorunluluktur.

İş Güvenliği Uzmanlarının ana görevi; Çalışanları iş kazalarından koruyarak, sağlıklı ve güvenilir çalışma alanları yaratmaktır. Yapılan çalışmalar, İşletmelerde verimin arttırılmasına katkı sağlamakla beraber işletmeleri olası cezalardan korumaktadır.

Hizmetlerimiz

  1. İş Güvenliği ile ilgili olarak, İşverene rehberlik ve danışmanlık yapmak
  2. İşyerlerinde Risk analizlerini yapmak
  3. Acil Durum Eylem Planı hazırlamak
  4. Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
  5. İşyerlerinde izleme ve denetleme sistemi kurarak yönetmek
  6. İş Güvenliği eğitimleri vermek
  7. İç Yönetmelik Hazırlamak
  8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarını takip etmek
  9. Kişisel Koruyucu ve Donanım Risk değerlendirmesini yapmak
  10. İşletmelerdeki tüm makine ve teçhizatın periyodik bakımlarını takip etmek