Risk değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre, gerekli görülen çalışma alanlarında; gürültü, titreşim, aydınlatma gibi, teknik ölçümlerin yapılması hizmetidir. Yapılan ölçümlerin sonuçları teknik analizlerle değerlendirilerek ilgili alanlarda gerekli tedbirler alınır.